skip to Main Content

RUGKLACHTEN NEKKLACHTEN POLSKLACHTEN KNIEKLACHTEN WHIPLASH REUMATISCHE KLACHTEN
Klik hier voor onze brochure
Mag ik me even voorstellen ?

Adrian LarrainAdrian Larrain

Ik ben geboren in Normandië in Frankrijk als jongste van 3 broers. Mijn ouders komen uit Chili, en kwamen op hun 20e naar Europa om aan vervolging in hun eigen land te ontkomen. Ze kregen een hartelijk welkom in Frankrijk en het ging hen voor de wind, zowel als getrouwd stel maar ook als ouders.

We verhuisden naar Lausanne in Zwitserland op mijn zesde, waar ik mijn middelbare school afmaakte. Daarna – zoals de meesten in mijn familie – volgde ik technisch onderwijs in Lausanne. Ik begon met het bestuderen van Chinese vechtkunsten en was erg geïnteresseerd in filosofie. Wetenschap heeft altijd mijn passie gehad dankzij mijn nogal onconventionele opa, die me bijvoorbeeld vroeg hoe ik elektriciteit kon opwekken met iets simpels als een appel. Vraag me niet hóe hij het deed – ik was te jong om me dat te herinneren. Desalniettemin zijn deze momenten en ervaringen me door hun intense beleving altijd bijgebleven.

Toen ik in aanraking kwam met de praktijk van de vechtkunst werd mijn passie voor het menselijk lichaam en de kunst van het helen opgewekt. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar tegenwoordig gaat vechtkunst eigenlijk over je eigen innerlijke gevecht met als doel jezelf discipline op te leggen, en niet zozeer om het vechten met een ander, tenzij je jezelf ontwikkelt als een soldaat of gerechtsdienaar. Tegelijkertijd ontdekte ik, dat zelfontplooiing de kern van mijn leven vormde. Tot zo’n acht maanden geleden ging mijn zoektocht naar zelfontplooiing over het zoeken naar wat er ontbrak, om te vinden wat ik niet bezat. Ik kom hier later op terug.

Na een technische studie van een jaar werd het voor mij duidelijk dat ik niet geschikt, maar ook niet geïnteresseerd was in deze richting. Ik begon een hoop boeken te lezen met als thema Ayurveda, Chinese geneeskunde, oosterse en westerse filosofie, osteopathie en epigenetica. Mijn vader had zelf al ervaren hoe heilzaam chiropractie voor hem was geweest, en ikzelf had diezelfde ervaring als een tiener. Dat deed mij besluiten om Zwitserland te verlaten en chiropractie te gaan studeren. Ik vertrok naar Barcelona. Ik was gefascineerd omdat ineens alles op zijn plek viel en ik wist wat ik wilde. Ik doorliep de studie met gemak en studeerde in 2014 af aan het College voor Chiropractie in Barcelona.

Wat moeilijk was, was mijn voortdurende zoektocht naar betekenis, naar wat mij ontbrak, waarom ik zoveel moeilijkheden ondervond in sociale omgevingen, waarom ik mezelf mislukt voelde, terwijl ik eigenlijk niets te klagen had. Deze zoektocht leidde me via vele paden en ontdekkingen over mezelf, maar de belangrijkste vond ik pas onlangs: ik ben sterk omdat ik lééf, ik ben goed genoeg omdat ik geboren ben als wie ík ben; niet om wat ik doe of wat anderen mij zeggen om te doen.
Door deze ontdekking realiseerde ik me dat ik moest doen wat voor mezelf goed voelde, wat authentiek voelt en in lijn is met mijn gevoelens, mijn kernwaarden en verlangens.
Dat is dan ook de reden waarom ik – na vijf jaar als chiropracter te hebben gewerkt in Spanje – besloot om naar Eindhoven te gaan en te gaan samenwerken met mijn goede vriend Dr. Matthew Breske.

Ik moet wijlen dr. Sue Brown bedanken, die met haar werk genaamd ‘Bio-Geometric Integration (BGI)’ ervoor heeft gezorgd dat ik deze – misschien wat late – ontdekking over mezelf kon doen. Zonder haar passie, haar integriteit en haar integrale benadering van het leven en het genezen, zou ik hier niet zijn. Dat heeft mij gaande gehouden gedurende mijn studie chiropractie en de eerste jaren als chiropracter.
Haar werk, bekend als BGI, is niet zozeer een nieuwe techniek. Het is meer een manier om het lichaam te zien als een aantal zich overlappende patronen die zich ontwikkelen uit een ‘dans’ van orde en chaos, en spanningen zijn niet meer dan herinneringen aan ervaringen waarvan we nog niet klaar zijn met de verwerking. Ze staan in de ‘wachtkamer’ om te worden losgelaten en te worden opgenomen.
Vergelijk het met een heavy metal gitarist, die – ondanks zijn totaal andere muzikale opvatting – misschien toch een plekje zou kunnen vinden in een symfonieorkest. Muzikaliteit is namelijk iets dat hij wel degelijk bezit, maar om in dat symfonieorkest plaats te kunnen nemen moet hij wél eerst zijn koppigheid en onbegrip aan de kant zetten. En waarom niet?
Dit is nu precies wat er binnen in onszelf gebeurt. Een strijd tussen het zijn wat de gemeenschap wil dat we zijn, en onze ‘inner tiger’ die naakt de wereld wil rondtrekken.

BGI gaf mij die innerlijke rust, en op die manier kon ik mijn hart openstellen voor wat ik écht wilde. Ja zeggen tegen wat ik wil, nee zeggen tegen wat iets wat me tegen staat, of anderen beschadigt. Omdat een oorlog ontstaat uit het gezamenlijke geloof dat we als mens niet genoeg zijn, en als gevolg daarvan het gevoel krijgen dat we ongelijk hebben of niet lief kunnen hebben. Oorlog is op de eerste plaats iets wat van binnenuit ontstaat.

Daarom wil ik dit geschenk naar de Eindhovense gemeenschap brengen: realiseer jezelf dat iedereen genoeg is, dat er liefde is voor iedereen, en wel in overvloed ! Eenvoudigweg omdat het een grondrecht en basisverantwoordelijkheid is. Laat de competitie om te overleven links liggen en begin jezelf te ontplooien als vrij, zinvol en gelukkig mens.
Dát is wat ik mee wil brengen naar Rugkliniek Eindhoven: meer bewust zijn van jezelf zodat je jezelf kunt ontplooien, welvarend zijn, zowel materieel alsook in vitaliteit, rijk in passie, rijk in houden van jezelf. Integriteit, minder leugens, minder spelletjes en meer zorg voor jezelf, anderen en de wereld. Om van de wereld een vrediger plek te maken – één hart per keer…

Loopt u langere tijd met klachten die maar niet verdwijnen? Kom dan vrijblijvend langs voor een gratis gezondheidsgesprek

Dit zeggen onze klanten

Chiropractie is niet bedoeld
om je direct beter te voelen.
Het is bedoeld om je
direct beter te genezen !

Chiropractie vanuit gezondheidsperspectief:
Erkenning, respect en vertrouwen in het aangeboren ontwerp van het lichaam om zich te genezen en zich goed te voelen

Een chiropracter bestrijdt
geen symptomen.
Hij gaat rechtstreeks
naar de oorzaak !

Back To Top